Birth time/Narodziny [ENG][POL]

[ENG]

The birth of a child were very important event for the home in each family, but most of all it was a pivotal moment for the child. It was believed that this moment prejudge his later life.

In the Slavic tradition, which residual fragments survived in our tradition, dominated by the belief that a newborn child is particularly vulnerable to the demons, charms, spells and bad looks.

trzy-zorze

In Slavic women shortly before delivery prayed to god Roda and his assistants Rodzanic it did provide a happy parturition and the health of the child. Peopleo prepared a meal of bread, cheese, honey and grits to placate Rodzanice. The night after the birth of a child had come three deities deciding the fate of the newborn, outlining his forehead signs heralding his future, he tried to guess using different predictions. To protect the child against evil forces pinned red ribbons to the cradle or the handle of the child, the crib or on the threshold of the cottage were laid sharp tools. The free spaces like windows shoved plants and spiky stinging and sprinkled with salt and garlic. During day that child born in the cottage burn fire.

In the polish tradition, especially the Carpathian habits that have to abide by pregnant women and maternity we can find a great deal until nowadays. During pregnancy always had to carry a knife or other sharp object, they were not allowed to stand on the ropes or chains. The woman was not allowed to help her husband in removing shoes. During pregnant, next to woman it wasn’t alllowed to take off shoes lest do not”pull it” child. On the woman in the state of the blessed was not allowed to spit or throw anything at her. Important it is also herbs that should carry it with you as the trail or mugwort Woman during pregnancy could not have contact with the dead either during a funeral or sewing a shirt for the deceased. However, if she had to attend the funeral obligatorily wore red thread, tied around her finger.

At birth, a babka-assisted grandmother. If parturition is prolonged woman giving birth laid under the tragarz. During childbirth solved all nodes and opened the drawer.

First bath newborn baby make babka. When the girl born, placed the needle in swaddling-clothes, when the boy a hammer, as well as money.

The rituals related to birth, we can still find traces of the oldest customs and superstitions as sharp objects or magic herbs. Back in the 30’s, XX century, these habits marked the waiting time for women to be solved. Today we don’t remember these customs, we do not attach importance to these gestures and some small things … ..

[POL]

Narodziny dziecka w każdej rodzinie były bardzo ważnym wydarzeniem dla domu, ale przede wszystkim był to kluczowy moment dla dziecka. Wierzono, że ten moment przesądza o jego późniejszym życiu.

W tradycji słowiańskiej, która w szczątkowych fragmentach przetrwała w naszej tradycji dominowało przekonanie, że nowonarodzone dziecko jest szczególnie podatne na działanie demonów, uroków, zaklęć i złych spojrzeń. U Słowian kobiety na krótko przed porodem modliły się do boga Roda i jego pomocnic Rodzanic miało to zapewnić szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla dziecka. Aby zjednać sobie Rodzanice przygotowywano poczęstunek z chleba, sera, miodu i kaszy. W noc po urodzeniu do dziecka miały przychodzić trzy bóstwa decydujące o losie noworodka, nakreślające na jego czole znaki, zapowiadające jego przyszłość, którą starano zgadnąć za pomocą różnych wróżb. Aby uchronić dziecko przed działaniem złych mocy wiązano czerwone wstążki do kołyski lub rączki dziecka, pod łóżeczko lub na próg chaty układano ostre narzędzia. W wolne przestrzenie jak okna upychano rośliny kolczaste i parzące a także sypano sól i czosnek. A w chacie cały dzień miał palić się ogień.

W tradycji polskiej a szczególnie karpackiej jeszcze do niedawna zwyczajów, które musiały przestrzegać kobiety w ciąży i położnice możemy odnaleźć bardzo wiele. W okresie ciąży zawsze musiały nosić przy sobie nożyk lub inny ostry przedmiot, nie wolno im było nadeptywać na sznury i łańcuchy. Kobiecie nie wolno było pomagać mężowi w zdejmowaniu butów. W obecności ciężarnej nie wolno też było zdejmować butów aby „nie wyciągnąć z niej” dziecka. Na kobietę w stanie błogosławionym nie wolno było pluć ani niczym w nią rzucać. Ważne były też zioła, które powinna nosić przy sobie jak ruta czy bylica. Kobieta w okresie ciąży nie mogła mieć kontaktu ze zmarłymi czy to w trakcie pogrzebu czy szycia koszuli dla zmarłego. Jeśli jednak musiała uczestniczyć w pogrzebie obowiązkowo nosiła czerwoną nić obwiązaną wokół palca.

Przy porodzie asystowała babka-akuszerka. Jeśli poród się przedłużał rodzącą kładziono pod tragarzem. W trakcie porodu rozwiązywano wszystkie węzły i otwierano szuflady. Pierwszej kąpieli nowonarodzonego dziecka dokonywała babka. Do powijaków dziewczynce wkładano igłę a chłopcu młotek, a także pieniądze.

W obrzędach związanych z narodzinami wciąż możemy odnaleźć te najstarsze ślady zwyczajów i przesądów jak ostre przedmioty czy magię ziół. Jeszcze w latach 30, XX wieku te zwyczaje wyznaczały czas oczekiwania kobiety na rozwiązanie. Dziś już nie pamiętamy o tych zwyczajach, nie przywiązujemy wagi do tych gestów i czasem drobnych rzeczy…..

Źródła:

Andrzej Kaczmarzewski „Świat Bojków” i „Świat Łemków”

http://slowianie.republika.pl/ceremonie.htm, Leszek Matela “Tajemnice Słowian”, Białystok 2005;”Mały słownik kultury dawnych Słowian”, pod red. Lecha Leciejewicza, Warszawa 1972; Aleksander Gieysztor “Mitologia Słowian”, Warszawa 2006;slowianie.republika.pl;religiaslowian.wikidot.com;slowianowierstwo.wordpress.com.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s