Birth time-symbols/Narodziny-Symbole [POLl][ENG]

[ENG]

It was believed that a woman during pregnancy and childbirth is a time of transition because she isn’t mother in 100% yet. Consequently, many evil beings could endanger her and the baby. In order to defend themselves used many symbols. The most important of them:

Threshold cottage-symbolic boundary between what is known and safety and what is not known. It was believed that on the threshold allowed beings from the reverse of our world, posing a threat to humans.

Spiky and stinging plants-were intended to deter creatures from the border of our world.

Garlic-today we know that it contains a natural antibiotic. In the past it was used to ensure the health of the body. It was believed that the smell has a deterrent effect.

Salt-suited the taste of food and prevents spoilage. The use of salt purifies and protects the soul.
Fire-fire purifies, burning fire provide light and warmth. It was believed that evil was afraid of fire and light

Blade gap other sharp object-another object with scare away evil spirits

Stepped on the rope or chain-were convinced that it was said that if a woman steps on a rope or chain, the child may tangled in the umbilical cord.

Help with removing butów- if a woman helped her husband to take off shoes, child may smell of mouth later.

Removing shoes next to woman- turn if someone took off his shoes in the presence of a woman it could miscarry.

Red elements (thread, ribbon) -In all the European tradition, red is the color of protection, aimed to deter evil. Accordingly, the red elements such as ribbon or thread occur commonly in clothes and decoration popular.

czerwona-wstazka-aids-hiv

Tragarz-in cottage, the main beam supporting construction of the cottage. Location beneath the laboring woman was intended to facilitate childbirth

Troubleshooting node-One had the solution or childbirth, as well as seeks to prevent a child from becoming trapped in the umbilical cord.

Needle-was to provide newborn girl prosperity and mobility in all the work.

Hammer-was to ensure the newborn boy’s strength and well-being at work.

Money-were designed to ensure prosperity child.

[POL]

Wierzono, że kobieta w trakcie ciąży i porodu jest w momencie przejścia ponieważ nie jest jeszcze do końca matką. W związku z tym wiele złych istot mogło zagrażać jej lub dziecku.  Aby się przed tym bronić używano wielu symboli. Najważniejsze z nich:

Próg chaty-symboliczna granica między tym co znane, ogniskiem domowym; A tym co nie znane. Wierzono, że na progu mogą przebywać istoty z rewersu naszego świata, stanowiące zagrożenie dla ludzi.

Kolczaste i parzące rośliny-miały za zadanie odstraszać istoty z pogranicza naszego świata.

Czosnek-dziś wiemy, że zawiera naturalny antybiotyk. Dawniej używany był by zapewnić zdrowie ciała. Uważano, że jego zapach ma działanie odstraszające.

Sól-nadaje smak potraw oraz chroni przed zepsuciem. Użycie soli oczyszcza i chroni duszę.

Ogień-płomień oczyszcza, palący się ogień zapewniał światło i ciepło. Wierzono, że zły boi się właśnie ognia i światła

Nożyk luk inny ostry przedmiot-kolejny przedmiot mający odstraszać złe moce

Nadepnięcie na sznur lub łańcuch-panowało przekonanie, które mówiło, że jeśli kobieta nadepnie na sznur lub łańcuch to dziecko zaplącze się w pępowinę.

Pomoc przy zdejmowaniu butów- jeśli kobieta pomagała mężowi w zdejmowaniu butów to dziecku później śmierdziało z ust.

Zdejmowanie butów przy kobiecie- z kolei jeśli ktoś zdjął buty w obecności kobiety to mogła poronić.

Czerwone elementy (nić, wstążka)-praktycznie w całej europejskiej tradycji kolor czerwony jest kolorem ochronnym, mającym odstraszać zło. W związku z tym czerwone elementy jak wstążka czy nić pojawiają się powszechnie w strojach i zdobnictwie ludowym.

Tragarz-w chatach, główna belka podtrzymująca konstrukcję chaty. Położenie pod nim kobiety rodzącej miało ułatwić poród

Rozwiązywanie węzłów-Odnosiło się rozwiązania czyli porodu, jak również miało zapobiec zaplątaniu się dziecka w pępowinę.

Igła-miała zapewnić nowo narodzonej dziewczynce pomyślność i zręczność we wszystkich pracach.

Młotek-miał zapewnić nowo narodzonemu chłopcu siłę i pomyślność w pracy .

Pieniądze-miały zapewnić dostatek dziecku.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s