Legend about Lech, Czech and Rus/O Lechu, Czechu i Rusie [ENG][POL]

[ENG]
The bonds between different Slavic nations, about the beginnings of the Polish state and on the origin of our national colors, emblem and the first capital of our country says one of the oldest Polish legend about three brothers Lech, Czech and Rus.

Centuries ago, when the land between the two great rivers, the Vistula and the Oder covered with impenetrable forests, where it was easier to meet than a round or a bear hunter in search of a new place to settle migrated here Slavic tribes. At their head rode three real brothers: sunny, sandy-haired Lech, quick-witted and agile Czech and  silent Rus. After a long journey forest thinned and wanderers saw beautiful land crisscrossed by hills and lakes, which reflected the blue sky. Unusual sight impressed the brothers, especially took heart Lech. On one of the hills, the brothers saw a huge, wide-spreading oak, and on it built its nest white eagle. This beautiful bird, the sight of approaching people, spread its wings and soared into the air. Rus caught behind the arc, but Lech stopped him because it considered it as a sign to settle here permanently and establish their town.

White Eagle, he had seen on the background of purple sun, made it his Lech for the state emblem, the castle, which was built in this place called Gniezdnem. Thus, for many centuries the white eagle on a red field flapping on regiments led the Polish knights, and later soldiers to fight for the glory or the freedom of our homeland. He remained the stronghold of Gniezno, where the first Polish capital inhabited our first princes and kings.

Here parted brothers. Czech went to the south, and the Rus to the east and there established their state, which of their names called Czech and Rus. And the Poles our neighbors for many years called Lechitami, seeing us probably descendants of the legendary Lech.

[POL]

O więzach między rożnymi narodami Słowiańskimi, o początkach państwa polskiego oraz o pochodzeniu naszych barw narodowych, godła i pierwszej stolicy naszej Ojczyzny opowiada jedna z najstarszych polskich legend o trzech braciach Lechu, Czechu i Rusie.

Przed wiekami, gdy ziemie między dwiema pięknymi rzekami Wisłą i Odrą pokrywały nieprzebyte bory, w których łatwiej było spotkać tura czy niedźwiedzia niż myśliwego, w poszukiwaniu nowego miejsca osiedlenia przywędrowały tu plemiona słowiańskie. Na ich czele jechali trzej rodzeni bracia: pogodny, płowowłosy Lech, bystry i ruchliwy Czech oraz milczący Rus. Po długiej wędrówce puszcza przerzedziła się i oczom wędrowców ukazała się piękna kraina poprzecinana pagórkami i jeziorami, w których odbijał się błękit nieba. Niezwykły widok zachwycił braci, szczególnie zaś ujął serce Lecha. Na jednym z pagórków bracia dostrzegli ogromny, rozłożysty dąb, a na nim swoje gniazdo zbudował biały orzeł. Ten piękny ptak, na widok zbliżających się ludzi, rozpostarł skrzydła i wzbił się w powietrze. Rus pochwycił za łuk, jednak Lech powstrzymał go, gdyż uznał to za znak, by tu osiąść na stałe i założyć swój gród.

Biały orzeł, którego widział na tle zachodzącego purpurą słońca, obrał sobie Lech za godło państwa, zaś gród, który zbudował w tym miejscu, nazwał Gniezdnem. I tak na wiele wieków biały orzeł na czerwonym polu łopoczący na chorągwiach prowadził polskich rycerzy, a później żołnierzy do walki o chwałę lub wolność naszej ojczyzny. Pozostał także gród gnieźnieński, w którym jako w pierwszej stolicy Polski zamieszkiwali nasi pierwsi książęta i królowie.

Tu rozstali się bracia. Czech wyruszył na południe, zaś Rus na wschód i tam założyli swoje państwa, które od ich imion nazwano Czechami i Rusią. Zaś Polaków nasi sąsiedzi przez długie lata nazywali Lechitami, widząc w nas zapewne potomków legendarnego Lecha.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s