Entrance to adulthood/Wejście w dorosłość [ENG][POL]

[ENG]

Next step in human life is entrance to adulthood.  Slavic tradition tradition name it postriziny.

postrzyzyny_mirogniewa

While most of the burden of organizing the rites and customs of ancient Slavs lay democratically at all, regardless of gender, postriziny they concerned only boys. When the young man ended 12 years of age (some sources say the age of 7 or 10 years), the first time he was cut long hair. This symbolic transition from childhood to adulthood He made his father, who henceforth took on the responsibility of upbringing the child (this time the son remained under the care of his mother, the daughter – until marriage). During the ritual, the boy received the name correctly, because it is given immediately after birth only served as a protective function against lurking on the children strzygami and nightmares. From postrzyżyny father officially he recognized the boy as a son. Ceremony accompanied by singing and a feast for the whole family. Probably still in the eighteenth century, this rite was mean submission to the will and power of the person shearing the hair.

Folk tradition of Poland doesn’t have special celebration of this day. During first few years boys in natural way were starting work with fathers.

[POL]

Kolejnym krokiem w życiu człowieka jest wejście w dorosłość. Słowiańska tradycja nazywa ten obrzęd postrzyżynami.

Podczas gdy ciężar organizacji większości obrzędów i zwyczajów dawnych Słowian spoczywał demokratycznie na wszystkich, bez względu na płeć, postrzyżyny dotyczyły tylko chłopców. Gdy młodzieniec kończył 12 rok życia (niektóre źródła podają wiek 7 lub 10 lat), po raz pierwszy ścinano mu długie włosy. Tego symbolicznego przejścia z wieku dziecięcego w wiek dorosły dokonywał ojciec, który odtąd brał na siebie odpowiedzialność wychowania potomka (do tego czasu syn pozostawał pod opieką matki, córka – aż do zamążpójścia). Podczas rytuału chłopiec otrzymywał właściwie imię, gdyż to nadane zaraz po urodzeniu pełniło tylko funkcję ochronną przed czyhającymi na dzieci strzygami i zmorami. Od postrzyżyn ojciec oficjalnie uznawał chłopca za syna. Ceremonii towarzyszyły śpiewy i uczta dla całej rodziny. Prawdopodobnie jeszcze w XVIII wieku obrzęd ten miał oznaczać poddanie się woli i władzy osobie ścinającej włosy.

W polskiej tradycji nie ma specjalnego obrzędu wprowadzającego chłopca w wiek męski. Działo się to w sposób naturalny, zaczynali obserwować ojców i pracować wraz z nimi.

 

 

Źródła:

http://slowianie.republika.pl/ceremonie.htm, Leszek Matela “Tajemnice Słowian”,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s